מי אנחנו

"ישראל 2050" פועלת לשנוי המציאות החברתית-כלכלית בישראל ע"י עידוד המעורבות של החברה האזרחית במערכה הדמוקרטית.
אנו מאמינים שהשיטה הדמוקרטית מבוססת על חברה אזרחית מודעת ומעורבת. אך כאשר החברה האזרחית אינה מעורבת ומשפיעה על מקבלי ההחלטות בצורה שוטפת (ולא רק בבחירות), הם נוטים לשרת קבוצות בעלות אינטרסים צרים על חשבון הציבור הרחב.

 

תכנים מרכזיים

פיתוח אישי

פיתוח אישי

נתמקד בהפנמת חשיבות העשייה החברתית ופעולה מתוך מקום מודע וביקורתי, בדגש על:
• מיקוד בחוזקות אישיות להתמודדות עם אזורי חוסר הנוחות
• איתור תחום הלהט והתפתחות בתוכו
• בחירת מרחב עשייה מאתגר כבסיס לצמיחה אישית

בניית קהילה

קהילות שינוי

• ליווי מקצועי לגיבוש קהילה חברתית ומקצועית
• תפיסת הקהילה כיחידת בסיס עוצמתית ללמידה ועשייה

ידע כלכלי חברתי

ידע כלכלי חברתי

מבנה השיטה הדמוקרטית, תהליך קבלת ההחלטות, הגורמים המשפיעים על מקבלי ההחלטות והבנת בעיות הליבה. עיסוק ממוקד בסוגיות:
• מגזר ציבורי - מבנה, תחומי אחריות ותהליך קבלה ויישום ההחלטות
• יחסי הגומלין בין הרשויות - כנסת, ממשלה, משפט ושלטון מקומי
• גורמים משפיעים פנימיים - רגולטורים, נבחרי ציבור, ועדות מקצועיות.
• השפעת ההון וקבוצת אינטרס - מימון מפלגות, לובי, התפקדות, ועדי עובדים ומודל הדלת המסתובבת
• שוק התקשורת - מפת השליטה של בעלי הון וההשפעה על סדר היום הציבורי
• הבנת בעיות הליבה - רגולציה שבויה ולא עצמאית, ריכוזיות במשק, ושאר פרות קדושות..

כלים ואחריות חברתית

כלים לאחריות אזרחית

• למידת מודל "השפעה חכמה" - ניתוח סביבת קבלת החלטות, במטרה להשפיע עליה באופן האפקטיבי ביותר
• חשיפה למנהיגות חברתית ואקטיביזם בישראל – היכרות עם מגוון ארגונים אזרחיים המשפיעים על מקבלי החלטות
• שימוש בכלים דמוקרטיים לשינוי - תקשורת קלאסית, דיגיטל, אסטרטגיות פוליטיות ושינוי מהשטח
• ניתוח מאבקים חברתיים כמקרי בוחן - ריכוזיות שוק הבנקאות, גז טבעי, ועדי עובדים ומאבקים סביבתיים

התנסות בעשייה

עשייה

• במסגרת ארגונים קיימים ומאבקים חברתיים של התאחדות הסטודנטים הארצית
• אקטיביזם ממוקד לפי בחירת המשתתפים בקהילות