רישום לקהילות הסטודנטים תוצרת הארץ לשנת תשפ"ב


נעים מאוד! אנחנו רשת קהילות צעירים תוצרת הארץ!

תוצרת הארץ היא תנועה המעודדת התיישבות
ישראלית ומטרתה להוביל שינוי חברתי על ידי עידוד התיישבותם של צעירים ביישובי הפריפריה הגיאוגרפית והחברתית של ישראל.

מודל הפעילות של התנועה מעודד סטודנטים למעבר לישובי הפריפריה החברתית-גאוגרפית וליצירת פעילות יזמית-חברתית משמעותית באותם ישובים, תוך פיתוח קהילה תומכת וצעירה. זאת מתוך אמונה שאלו יובילו להישארותם והתבססותם בעתיד בערים בהם פעלו כסטודנטים.

לגור קרוב לחבר'ה הטובים

עשייה חברתית

מלגת לימודים ושכ"ד עד ₪16,000 בשנה

חוויה משמעותית

אנחנו מזמינים אותך להצטרף לקהילות סטודנטים פעילות, להאמין שאפשר לשנות את המציאות החברתית בישראל ולהיות חלק מהשינוי הזה.