בשנים האחרונות קם צורך בקרב סטודנטיות וסטודנטים חרדים באקדמיה בחיפוש אחר קבוצת שייכות משמעותית שתאפשר להם לצד הבחירה בלימודים להיות חלק בלתי נפרד מהחברה החרדית ולהשפיע בה.

 לצד מודל קהילות סטודנטים הפועל כיום ברחבי הארץ, אנו מקיימים קהילת סטודנטים חרדים. התכנית פועלת בבני ברק עם קבוצה של כ-20 סטודנטים וסטודנטיות.

התכנית כוללת מפגש קבוצתי שבועי ועשיה משותפת עבור מלגה. 

ההצטרפות לתכנית כרוכה במיונים. ימי המיון יכללו הסבר מקיף על התכנית, דינמיקה קבוצתית וראיון אישי

 

*ההרשמה בעיצומה*

להרשמה לקהילות, אנא ענו על השאלון